คุณกำลังมองหาอะไร?


 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

พื้นที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-ระยะ-5-ปี-(พศ2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พื้นที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Full แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย