คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.09.2564
4

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ในการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดและทำความสะอาด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ามารับบริการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.09.2564
1

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.15 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายเทวัญ ชูบัวทอง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบและพิจารณาขอต่อใบอนุญาต ดูดทราย ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.09.2564
3

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น.นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์จีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวัชรินทร์ หล่อเจริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02