วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.15 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายเทวัญ ชูบัวทอง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบและพิจารณาขอต่อใบอนุญาต ดูดทราย ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร