สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการและโรงงานยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR Code ด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Direct message ค่ะ