วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น นายคณิต  กายสอน  อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสุพงษ์  รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษา  คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชพ  ประจำเดือน มกราคม 2566  ณ ห้องประชุม เกาะเสม็ด  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชุมพร