วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจีรเดช เมืองประสงค์ พนักงานธุรการระดับ ส 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ โรงงานปาล์ม อำเภอเมือง และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร