วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายคณิต  กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ "อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร มีผู้ประกอบการ OTOP, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, SME และผู้ประกอบการโรงงาน ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 8 สถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการเข้าเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าในกิจกรรมดังกล่าว