วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณิต  กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวเจริญขวัญ  แก้วทองราช หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจร้องเรียน กรณีมีการลักลอบขุดตักในพื้นที่ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร