วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายคณิต  กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อบำรุงรักษาบ้านชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ให้คงสภาพ ณ บ้านพักข้าราชการเลขที่ 201/14 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร