วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายคณิต  กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร