วันที่ 24 - 25 กันยายน 2566 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายวิโชติ วิชิต หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายอดิสรณ์ โอภาภิรัตน์ นายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน เข้าร่วม "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี