วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นายคณิต  กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจีรเดช  เมืองประสงค์ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มของคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนกันยายน 2566 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร