วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์? 2567? นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองสง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน