สามารถร้องเรียนโดยตรงผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรได้ 7 ช่องทาง

1. ทางแอพพลิเคชั่น i-Dee โดยสามารถโหลดได้ทางระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยส์ หรือเข้าผ่านทางเว็บไซต์ http://i-dee.industry.go.th

2. เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เข้าเมนู แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือกด Link

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAqZ7YinBEbKrOytfIDcx5eXI8OPbEVAyA9j9PDwEbGTTraw/viewform?usp=pp_url

3. กล่องข้อความทางเฟสบุ๊ค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร http://www.facebook.com/industry.chumphon

4. ส่งเอกสารร้องเรียนผ่านโทรสารหมายเลข 0 7750 4820 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7797 9320 กด 2 

5. ส่งจดหมาย ที่อยู่

                      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

       เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

6. ส่งอีเมล์ ทาง

         sarabun_chumphon@industry.go.th

7. ติดต่อด้วยตนเอง 

                      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

       เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

 

   

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร.pdf
ขนาดไฟล์ 100KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย