คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
1

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายจีรเดช เมืองประสงค์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส.4 ร่วมออกตรวจสต๊อคน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน กันยายน 2565 ในเขต อ.เมือง อ.สวี และ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
1

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรมอบหมาย ให้นางสาวปราณี เส้งโสด เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดทำแผนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี 2565 - 2570 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ณ สอจ.ชุมพร

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02